Esplunda Lantbruk

Fotografering och video

Esplunda Lantbruk är och har alltid varit ett familjeföretag sedan år 1547. Vi fick i uppgift att ta fram en lantbruksfilm som de kan använda till sina sociala medier samt deras hemsida.

Play Video